Retkel osaleja vastutusdeklaratsioon

Allkirjastatakse iga osaleja poolt enne retke toimumist.

  1. Osalen Hetkeretked OÜ korraldatud üritusel/tegevusel, olles teadlik erinevatest riskidest, mida see sisaldab.
  2. Ma kinnitan, et olen saanud igakülgset ja piisavat informatsiooni Hetkeretked OÜ esindajalt tegevustega kaasnevate riskide ning võimalike vigastusjuhtumite kohta.
  3. Ma kinnitan, et ma ei põe ega ole põdenud haigusi, mis võivad esile kutsuda akuutseid haigushooge.
  4. Ma kinnitan, et ei ole alkoholi, tugevatoimeliste ravimite või muude narkootiliste ainete mõju all.
  5. Ma olen teadlik, et Hetkeretked OÜ ei oma õnnetusjuhtumikindlustust ega vastutuskindlustust. Seepärast tean, et ma ei ole kindlustatud Hetkeretked OÜ poolt, kui peaks juhtuma õnnetus sellise situatsiooni tulemusena, milles ma ise süüdi olen.
  6. Võimalikke nõudeid Hetkeretked OÜ vastu reguleerib Eesti seadusandlus ning võimalikud hagid tuleb esitada Hetkeretked OÜ asukohajärgsele kohtule.
  7. Ma olen ülaltoodu põhjalikult läbi lugenud ja mõistnud, mida vastutusdeklaratsioon tähendab. Ma saan aru, et siinkohal alla kirjutades aktsepteerin ma riske, mida sisaldavad Hetkeretked OÜ poolt pakutavad üritused/tegevused.